AKCIONARSTVO

STATUT  I  PROSPEKTI

VLASNIŠTVO

UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE

IZVEŠTAJI  I  OBAVEŠTENJA

DRUŠTVENE MREŽE

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

Javnobeležnički zapisnik - jun 2019.

Izveštaj o bitnom događaju - jun 2019.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

Izveštaj

o bitnom događaju -

jun 2018

Javnobeležnički zapisnik - jun 2018

Godišnji dokument o

objavljenim

 informacijama

Godišnji izveštaj

o poslovanju

Izveštaj nezavisnog

revizora

Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

Odluke

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

Izvestaj o bitnom događaju

Javnobeležnicki zapis

Odluke

Obaveštenje o promeni datuma održavanja Vanredne

skupštine akcionara SIMPO ad Vranje

Poziv za vanrednu

sednicu Skupštine

akcionara 19.03.2018.

Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 16.06.2017.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 16.06.2017.

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za

2016. godinu

Komentar finansijskog rezultata za

2016. godinu

Konsolidovani izveštaj

o poslovanju za

2016. godinu

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara za 16.06.2017. god.

Oglas - Javna prodaja putem II javne licitacije

za osnovna sredstva

Javnobeležnicki zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 24.06.2016

Predlog Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora

 

Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Simpo ad Vranje

Informacija o finansijskom izveštaju u periodu I-XII 2014/2013. godine

Godišnji izveštaj

o poslovanju

Konsolidovani finansijski

izveštaj SIMPO AD 2014.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora u

2014/2015. godini

Izveštaj nezavisnog revizora

ODLUKA o Dopuni Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

POZIV sa dopunjenim Dnevnim redom za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara SIMPO AD Vranje za 29. jun 2015. godine

Oglas o prodaji putem javne licitacije opreme

Javni beležnički zapis vanredne sednice skupštine akcionara

 Izvestaj o bitnom događaju 18.02.2015.

Predlog odluke o izdavanju akcija

Desete emisije

Predlog odluke o izdavanju običnih

akcija Devete emisije

Poziv za ponovljenu vanrednu skupstinu

Poziv sa dopunjenim Dnevnim redom za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 30.01.2015.godine

Javnobeležnički Zapis

 

Odluka o

dopuni odluke

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara SIMPO ad za 30.01.2015. godine

NA VRH

POVRATAK NA  -POČETNA-

DRUŠTVENE MREŽE

 FACEBOOK

 INSTAGRAM

 YOU TUBE

USLOVI KORIŠĆENJA

POLITIKA PRIVATNOSTI

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R