OSNOVNI PODACI

OSNOVNI PODACI

NAZIV

SIMPO ad Vranje

SKRAĆENI NAZIV

SIMPO ad

ADRESA

Radnička 12, 17500 Vranje, Republika Srbija

MATIČNI BROJ

07105681

LOKACIJA

Sedište SIMPA i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Vranju, na jugu Srbije i Koridoru 10 koji spaja Severnu i Srednju Evropu sa Južnom Evropom. Vranje je udaljeno 118 km od Niša i 347 km od Beograda. Najbliži aerodromi su u Nišu i Skoplju (91 km).

MENADŽMENT

ORGANI DRUŠTVA

SIMPO ad organizovan je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kao dvodomni sistem.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsednik skupštine akcionara

Punomoćnici akcionara

NADZORNI ODBOR

BOBAN PETROVIĆ - predsednik

GORAN NIKOLIĆ - član

MIROSLAV NEŠIĆ - član

IZVRŠNI ODBOR

SLAĐAN DISIĆ

generalni direktor i predsednik izvršnog odbora

IVAN ILIĆ

izvršni direktor za proizvodnju

NEBOJŠA STOJILJKOVIĆ

izvršni direktor za pravne i opšte poslove

Go up

NA VRH

DRUŠTVENE MREŽE