SIMPO ad Vranje neće zloupotrebljavati lične podatke kupca koje prikuplja putem internet prezentacije. Pod ličnim podacima se podrazumavaju: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl. SIMPO neće ustupati lične podatke kupca trećim licima, osim u slučajevima koje propisuje zakon i u slučajevima kada je to neophodno za ispunjenje obaveze prema kupcu. Podaci o kupcima se čuvaju i dostupni su zaposlenima u SIMPU ili trećim licima kojima su potrebni za ispunjenje ugovora.

 

 

Pristupom na internet prezentaciju određeni podaci se automatski beleže i ne spadaju u lične podatke (broj poseta, vreme provedeno na stranicama, vrsta pretraživača i sl.) i njih SIMPO ima pravo da koristi u cilju ocene posećenosti i pobošljanja internet prezentacije.

 

 

Predajom ličnih podataka saglasni ste da od SIMPA povremeno primate promotivni materijal. Ukoliko ne želite da primate promo materijal, molimo Vas da to naglasite prilikom predaje ličnih podataka i mi ćemo poštovati Vašu odluku.

 

 

SIMPO zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku i bez najave. Ukoliko SIMPO izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na internet prezentaciji. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti.

DRUŠTVENE MREŽE

prijavite se za newsletter

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

POLITIKA PRIVATNOSTI

DRUŠTVENE MREŽE

prijavite se za newsletter

USLOVI KORIŠĆENJA

POLITIKA PRIVATNOSTI

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R